۱۱ اسفند ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5932009
۰ نفر
شرکت پنج کشور مدیترانه برای شرکت درهمایش اقتصادی اروپا # تهران - ایرنا 12/12/72 .سیاسی. تلکس 2 سفیر ایتالیا درچک اعلام کرد پنج کشور مدیترانه ای برای شرکت دردومین همایش اقتصادی سالانه /کنفرانس امنیت وهمکاری اروپا/ دعوت شده اند.
........................................
،ایتالیا،چکسلواکی،کنفراسن،امنیت،همکاری،اروپا،پنج،کشور،مدیترانه ای،آ،اف، ،پ،پائولو،برونی،