آغاز بازرسی بازرسان بین المللی ازتاسیسات هسته ای کره شمالی # تهران - ایرنا 12/12/72 .سیاسی. تلکس 196 بازرسان بین المللی امروز پنجشنبه عملیات بازرسی تاسیسات هسته ای کره شمالی رادرتلاش برای یافتن اثری از تولید سلاحهای اتمی درآنها آغاز کرده اند.
........................................
،سازمان،ملل،تاسیسات،هسته ای،بازرسی،نظامی،کره،شمالی،سازمان،انرژی،اتمی،آ، ،اف،پ،وین،سخنگو،