گایدار و ژیرینفسکی با طرح ناتو در مورد بوسنی مخالفت کردند # وین - ایرنا 25/11/72 .سیاسی. تلکس 216 ایگور گایدار و ولادیمیر ژیرینفسکی با اجرای طرح حمله نظامی سازمان آتلانتیک شمالی ناتو در بوسنی علیه صربها مخالفت کردند.
........................................
،روسیه،گایدار،ژیرینفسکی،صرب،ناتو،بوسنی،و،هرزگوین،مصاحبه،دی،پرسه،