توافق نیجریه و عربستان با انجام اقدام جهت تثبیت بازار نفت # تهران - ایرنا 24/11/72 .اقتصادی. تلکس 36اق وزیر نفت نیجریه دیروز اظهار داشت با همتای سعودی خود هاشم ناظر در باره انجام اقدام هایی به منظور افزایش بهای نفت به توافق رسیده است.
........................................
،نیجریه،عربستان،نفت،رویتر،دبی،