نخستین گردهمایی رابطین خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی در فارسان # شهرکرد - ایرنا 23/11/72 .اجتماعی. تلکس 168 نخستین همایش رابطین خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکزچهار محال و بختیاری روز شنبه در فارسان برگزار شد.
........................................
،ایران،چهارمحال،و،بختیاری،همایش،،رابطین،خبر،خبرگزاری،جمهوری،اسلامی، ،ایرنا،فارسان،5شهرستان،17،شهر،