نخست وزیر بوسنی هیچگونه پیشرفتی در مذاکرات ژنو حاصل نشده است # تهران - ایرنا 23/11/72 .سیاسی. تلکس 230 سیلایجیچ نخست وزیر بوسنی و هرزگوین امروز پس ازترک مذاکرات ژنو اعلام کرد طی سه روز مذاکرات و بحث با صربها و کرواتها هیچ پیشرفتی حاصل نشده است ........................................
،بوسنی،و،هرزگوین،مذاکرات،ژنو،صرب،مسلمان،کروات،آ،اف،پ،نتایج،