دو نماینده پارلمان انگلیس که درسومالی ربوده شده بودندآزادشدند # تهران - ایرنا 22/11/72 .سیاسی. تلکس 20 دو عضو پارلمان انگلیس ویک امدادگر که دیروز چهارشنبه درشمال غربی سومالی ربوده شده بودند دیروز پنجشنبه آزاد شدند.
........................................
،انگلیس،،سومالی،گروگانگیری،آزادی،مارک،رابینس،،47،ساله،حزب،محافظه،کار، ،تونی،ورتینگتن،52،ساله،آ،اف،پ،لندن،وزارت،خارجه،