ربانی:انتخاب حکمتیار به عنوان نخست وزیر رایک اشتباه خواند # اسلام آباد - ایرنا 15/10/72 .سیاسی. تلکس 273 ربانی رئیس جمهوری افغانستان انتخاب گلبدین حکمتیار برای پست نخست وزیری افغانستان را بزرگترین اشتباه در تاریخ این کشور محسوب کرد.
........................................
،افغانستان،حکمتیار،ربانی،درگیری،مصاحبه،