۱۱ دی ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5925832
۰ نفر
بررسی موضوع استفاده ازانسانها در آزمایشات اتمی # تهران - ایرنا 14/10/72 .سیاسی. تلکس 52 کاخ سفید واشنگتن دیروز تحقیقاتی برای روشن شدن شمار دقیق آمریکائیهایی که برای بررسی اثرات مواد رادیو اکتیو ازآنهااستفاده شده ; را آغاز کرده است.
........................................
،کاخ،سفید،آمریکا،تحقیق،آزمایشات،اتمی،برروی،انسانها،آ،اف،پ،