شرکت هواپیمایی ملی اندونزی 59 فروند هواپیمای خود رامی فروشد # تهران - ایرنا 13/10/72 .اقتصادی. تلکس 66 اق شرکت هواپیمایی ملی اندونزی /گارودا/امروزاعلام کرد برای دستیابی به نقدینگی بیشتر درسال جاری میلادی 59 فروند از 80 فروند هواپیمای مسافربری خود رامی فروشد ........................................
،اندونزی،شرکت،هواپیمایی،گارودا،اقتصاد،فروش،،