104 میلیاردلیر درآمد غیرمالیاتی دولت ترکیه از قمارخانه ها # آنکارا - ایرنا 11/10/72 .اقتصادی. تلکس 102 دولت ترکیه درسال میلادی 1993 ازمحل فروش کارتهای مخصوص قمار در قمارخانه های این کشور 7 میلیون و 172 هزار دلار درآمد داشت.
........................................
،آناتولی،ترکیه،قمارخانه،اقتصاد،