هشدار هلموت کهل به مردم آلمان درمورد دشواریهای سال 1994 # تهران - ایرنا 11/10/72 .سیاسی. تلکس 90 هلموت کهل صدراعظم آلمان درسخنان دیروز جمعه خود به مناسبت آغاز سال نو میلادی به مردم آلمان هشدار داد که سال دشواری را پیش روی خود دارند.
........................................
،آلمان،داخلی،هلموت،کهل،سال،94،ای،پی،برلین،برلن،