۶ دی ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5925553
۰ نفر
دیدار با رئیس جمهور بوسنی و هرزگوین # زاگرب - ایرنا 10/10/72 .سیاسی. تلکس 107 علی عزت بگوویچ رئیس جمهور بوسنی و هرزگوین دیروز نمایندگان حزب روستائیان کرواسی در این کشور را در سارایوو به حضورپذیر فت.
........................................
،بوسنی،و،هرزگوین،دیدار،نمایندگان،صرب،روستائیان،کرواسی،ایوو،کمشیچ،عضو، ،کروات،شورای،ریاست،جمهوری،