مخالفت لس اسپین با آزادی جاناتان پولارد جاسوس اسرائیل # نیویورک - ایرنا 8/10/72 .سیاسی. تلکس 13 لس اسپین وزیر دفاع آمریکا که بزودی از پست خود کناره گیری خواهد کرد;مخالفتش راباکاهش محکومیت جاناتان پولارد جاسوس اسرائیلی ابراز داشته است.
........................................
،مخالفت،اسپین،وزیر،دفاع،سابق،آمریکا،جاناتان،پولارد،یهودی،افشای،اطلاعات، ،محرمانه،اسرائیل،زندان،ابد،نیویورک،تایمز،