۶ دی ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5925376
۰ نفر
رویدادها سال 93 در اسپانیا # مادرید - ایرنا 8/10/72 .سیاسی. تلکس 98 100 گزارش ایرنا از مادرید دمرود اوضاع اقتصادی سیاسی واجتماعی اسپانیا درسال 1993/هزارو نهصد ونودوسه/.
........................................
،اسپانیا،مادرید،گزارش،،سال،93،تلکس،،;101،;102،;103،104،