وزیر نفت کویت عراق درصددمختل کردن وضع بازارجهانی نفت است # تهران - ایرنا 8/10/72 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 39 وزیر نفت کویت طی مصاحبه ای با بی بی سی عراق رامتهم کرد که درصدد مختل کردن وضع بازار جهانی نفت برآمده است .
........................................
،کویت،عراق،اقتصاد،صدور،نفت،اوپک،روزنامه،الایام،بحرین،