دیدار سفیر ژاپن با رئیس گروه دوستی پارلمان ایران و ژاپن # تهران - ایرنا 8/10/72 .سیاسی. تلکس 233 سفیر ژاپن در تهران روز چهارشنبه در دیدار با مهندس باهنر رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ژاپن خواستاراستحکام وگسترش روابط دو کشور شد.
........................................
،ایران،ژاپن،دیدار،گروه،دوستی،پارلمانی،اوهارا،