استفاده مطلوب از ویدئو یک ابزارقوی برای مقابله باتهاجم فرهنگی # اصفهان - ایرنا 7/10/72 .فرهنگی. تلکس 25 نجفی وزیر آموزش و پرورش دیروز درمراسم پایانی جشنواره ویدئویی سوره دراصفهان استفاده بهینه از ویدئو رایک ابزار قوی درمقابل تهاجم فرهنگی دانست.
........................................
،ایران،اصفهان،وزارت،آموزش،،و،پرورش،،فرهنگی،جشنواره،ویدئویی،سوره،