میزان بیکاری در ژاپن به بیشترین سطح در شش سال گذشته رسید # تهران - ایرنا 7/10/72 .اقتصادی. تلکس 27 اق اداره آمار دفتر نخست وزیری ژاپن امروز اعلام کرد میزان بیکاری ژاپن درماه نوامبر به بیشترین سطح در شش سال گذشته رسید.
........................................
،ژاپن،بیکاری،رکود،اقتصادی،ای،پی،توکیو،8/2،درصد،