۱۱ مرداد ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5909745
۰ نفر
شهردار وین با طرح تقسیم بوسنی و هرزگوین به شدت مخالفت کرد # وین - ایرنا 14/05/72 .سیاسی. تلکس 184 هلموت تسیلک استاندار و شهردار وین امروز دردیدار با سفیر ایران در اتریش با طرح تقسیم جمهوری بوسنی و هرزگوین به سه منطقه قومی به شدت مخالفت کرد.
........................................
،مهدی،صفری،عضو،سازمان،ملل،