قرقیزستان اجازه نمی دهدپای نظامیان آمریکایی به اینکشوربازشود # اردبیل - ایرنا 14/05/72 .سیاسی. تلکس 67 کمیته دفاع و امنیت ملی قرقیزستان دیروز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد قرقیزستان اجازه نخواهد داد پای نظامیان آمریکایی به اینکشور بازشود.
........................................
،رادیو،باکو،توافق،بیشکک،و،واشنگتن،ایجاد،دو،پایگاه،هوایی،آمریکا،در، ،قرقیزستان،آسیای،میانه،