۱۱ مرداد ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5909699
۰ نفر
2 نظامی آمریکائی دیگر در سومالی مجروح شدند # تهران - ایرنا 14/05/72 .نظامی. تلکس 193 شبه نظامیان سومالیائی امروز دوسربازآمریکائی رامجروح کردند وبه این ترتیب شمارمجروحان نیروهای آمریکائی مستقر درسومالی ظرف 24 ساعت گذشته به 5نفر رسید.
........................................
،آ،اف،پ،موگادیشو،