۱۱ مرداد ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5909605
۰ نفر
خواص آسپرین # بن - ایرنا 13/05/72 .علمی. تلکس 276 علیرغم پژوهشهای انجام شده درباره خواص ضد سرطانی آسپرین دانشمندان ومحققان آمریکایی دراین مورد تاکنون به نتایج نهایی و روشنی دست نیافته اند.
........................................
،انستیتو،ملی،تحقیقات،سرطان،پژوهشهای،اخیر،سرطان،روده،بزرک،پیتر،گان، ،مدیر،برنامه های،تحقیقی،مرکز،دانشگاه،پزشکی،شیکاگو،