۱۱ مرداد ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5909518
۰ نفر
بخشنامه معاون اول رئیس جمهور درباره ضرورت کمک به مصدومان # تهران - ایرنا 13/05/72 .سیاسی. تلکس 199 معاون اول رئیس جمهور طی بخشنامه ای نیروهای انتظامی راموظف ساخت ازتعرض به کسانی که اشخاص حادثه دیده رابه مراجع انتظامی ویادرمانی می رسانندخودداری کنند ........................................
،قانون،مصوب،1345،ایران،