اظهارات دبیرکل جهاداسلامی فلسطین درباره تحولات اخیر درلبنان # تهران - ایرنا 13/05/72 .سیاسی. تلکس 23 دبیرکل سازمان جهاد اسلامی طی مصاحبه ای گفت مابرانیم تا مذاکرات صلح را عقیم بگذاریم و برای نیل به این هدف از هیچ اقدامی فروگذار نخواهیم کرد ........................................
،فتحی،شقاقی،رویتر،نیکوزیا،