۱۱ مرداد ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5909457
۰ نفر
اجرای طرح عظیم بیابان زدایی در سطح کشور # تبریز - ایرنا 12/05/72 .اقتصادی.اجتماعی. تلکس 100 طرح عظیم بیابان زدایی بوسعت ده میلیون هکتار ازسوی وزارت جهاد سازندگی درسطح کشور به مورد اجرا درآمده است.
........................................
،ایران،امانپور،معاون،امور،مجلس،،و،مسئول،آموزش،،و،تحقیقات،وزارت،جهاد، ،سازندگی،آذربایجان،شرقی،