۱۱ مرداد ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5909293
۰ نفر
بررسی نظریه سیستم ها در روابط بین الملل # تهران - ایرنا 11/05/72 .سیاسی. اطلاعات ص 12 پیوند علوم نوین با نوعی معرفت شناسی مبتنی برتفکر اتم گرایانه ; با مدلی همراه بود که از واقعیت تصویری مکانیکی ارائه می داد.
........................................
،ریچارد،لیتل،بخش،،اول،شماره،19971،روابط،بین،الملل،