۲۱ تیر ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5907096
۰ نفر
نیروی هوایی هند در سودای دستیابی به آواکس # دهلی نو - ایرنا 23/04/72 .نظامی. تلکس 140 نیروی هوایی هند در نظر دارد چند هواپیمای پیشرفته از نوع آواکس /سیستم هشداردهنده هوایی/ را بکار گیرد.
........................................
،مارشال،ان،اس،،سوری،رئیس،،نیروی،هوایی،پاکستان،سیستم،هاوک،ای،آمریکا، ،پروژه،ا.ای.دبلیو،