۲۱ تیر ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5907029
۰ نفر
مصر دومین مرحله خصوصی سازی اقتصاد خود را آغاز کرد # تهران - ایرنا 23/04/72 .اقتصادی. تلکس 26اق مصر تحت فشارهای بانک جهانی برای تسریع اجرای اصلاحات اقتصادی دومین مرحله خصوصی سازی واحدهای دولتی را آغاز کرد.
........................................
،رویتر،قاهره،رئیس،،سازمان،شرکتهای،فواد،عبدالوهاب،مصاحبه،صندوق،بین، ،المللی،پول،