کمک یک میلیون دلاری بانک توسعه اسلامی به جمهوری آذربایجان # تهران - ایرنا 23/04/72 .اقتصادی. تلکس 3 اق بانک توسعه اسلامی مبلغ یک میلیون دلار جهت ایجاد و اشتغال و همچنین خریداری کالاهای ضروری برای آوارگان جمهوری آذربایجان به این کشور کمک کرد.
........................................
،رادیو،باکو،وزارت،دارائی،