بانکهای آلمانی بدهیهای معوقه ایران رایکسال تمدید کردند # تهران - ایرنا 23/04/72 .اقتصادی. تلکس 41 رئیس هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران و آلمان گفت بانکهای معتبرآلمان فدرال 6/1 میلیاردمارک بدهیهای معوقه ایران را برای مدت یکسال تمدید کردند.
........................................
،حجم،مبادلات،ایران،و،آلمان،در،سال،گذشته،9/1،میلیارد،مارک،بوطاق،خان، ،بوداغی،مارک،لاندائو،مدیر،عامل،