ستایش نخست وزیر اوگاندا از مواضع ایران در قبال مسائل جهان # تهران - ایرنا 23/04/72 .سیاسی. تلکس 182 نخست وزیر اوگاندا در دیدار دیروز سفیر ایران در این کشور با وی مواضع انقلابی ایران در قبال مسائل جاری جهان را مورد ستایش قرار داد.
........................................
،معیر،سفیر،اکرودیته،ایران،در،اوگاندا،جرج،ادیه،بو،