بیانیه مطبوعاتی ایران در مورد اعلامیه وزارت خارجه آمریکا # نیویورک - ایرنا 22/04/72 .سیاسی. تلکس 58 نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل دوشنبه باانتشار بیانیه مطبوعاتی مطالب عنوان شده وزارت خارجه آمریکا در مورد خشونت ایران علیه غربیهاراتقبیح کرد ........................................
،یوگسلاوی،سابق،بوسنی،و،هرزگوین،سازمان،کنفرانس،،اسلامی،