قرقیزستان میلیاردها دلار به جمهوریهای شوروی سابق بدهکار است # تهران - ایرنا 22/04/72 .اقتصادی. تلکس 36 اق وزارت بازرگانی جمهوری قرقیزستان با انتشار گزارشی گفت این جمهوری دهها میلیارد روبل به دیگر جمهوریهای شوروی پیشین بدهکار است.
........................................
،ایتارتاس،،بیشکک،آسیای،میانه،