459 تن دیگر از نظامیان عراقی فردا تحویل مقامات عراق می شوند # تهران - ایرنا 22/04/72 .سیاسی. تلکس 164 459 تن از نظامیان عراقی که در جریان جنک خلیج فارس /جنک آمریکا و عراق/ وارد خاک ایران شده اند فردا در مرز خسروی تحویل مقامات عراقی می شوند.
........................................
،کل،نفرات،5،هزار،نفر،تحویل،4،هزار،و،115،نفر،طی،14،مرحله،