۲۱ تیر ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5906842
۰ نفر
اسرائیل و پیشنهاد فروش بمبهای هدایت شونده به هندوستان # امان - ایرنا 21/04/72 .سیاسی. تلکس 95 قدس پرس نوشت یکی از سران رژیم اسرائیل فروش انواع بمبهای هدایت شونده را با اشعه لیزر به هندوستان پیشنهاد کرده است.
........................................
،فروش،،تکنولوژی،تکمیلی،میگهای،21،و،23،