۲۱ تیر ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5906833
۰ نفر
محرومیت یکی ازاعضای تیم تنیس روی میز ایران در انگلیس # لندن - ایرنا 21/04/72 .سیاسی.ورزشی. تلکس 27 امیری یکی ازاعضای تیم تنیس روی میز جانبازان ایران در مسابقات جهان بدلیل امتناع ازانجام دیدار بابازیکن اسرائیلی ازشرکت درادامه مسابقات محرم شد ........................................
،مسابقات،معلولین،جنگی،جهان،در،استوک،مندویل،انگلیس،،خسروی،وفا،سرپرست، ،تیم،ایران،مصاحبه،