تاثیرمثبت حضور خبرنگاران زن ایرانی دراجلاس سازمان کنفرانس اسلامی # کراچی - ایرنا 10/02/72 .سیاسی.فرهنگی. تلکس 10 گزارشی از نتایج مثبت حضور خبرنگاران زن ایرانی در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در کراچی پاکستان .
........................................
،51،کشور،خبرنگاران،زن،پنج،نفر،دونفر،از،ایران،