۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897841
T T
۰ نفر
قزاقستان خواستار همکاریهای علمی و فنی با ایران شد # مسکو - ایرنا 10/02/72 .سیاسی. تلکس 169 معاون نخست وزیر وز وزیر علوم و تکنولوژی قزاقستان دردیدار با رسول اسلامی سفیر ایران دراین جمهوری خواستار گسترش همکاریهای علمی و فنی بین دوکشور شد.
........................................
،آسیای،میانه،آلماآتا،گالیم،ابیل،سئی،تف،