۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897830
T T
۰ نفر
فشار آمریکا بر آلمان وژاپن برای تحرک بخشیدن به اقتصاد جهانی # نیویورک - ایرنا 10/02/72 .اقتصادی. تلکس 48 دولت آمریکا درجریان کنفرانس وزیران 7 کشور صنعتی درواشنگتن ازآلمان وژاپن خواسته است که نقش بیشتری رابرای خارج کردن اقتصادی جهانی ازرکود به عهده گیرند.
........................................
،وال،استریت،ژورنال،اجلاس،،وزیران،دارائی،انگلیس،،فرانسه،ایتالیا،آلمان، ،ژاپن،کانادا،آمریکا/گروه،7/،لوید،بنتسون،