۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897827
T T
۰ نفر
ترکیه هرگونه دخالت در آذربایجان را رد کرد # نیویورک - ایرنا 10/02/72 .سیاسی. تلکس 15 دولت آنکارا ادعای ارمنستان درمورد ارسال سلاح و مهمات به آذربایجان واعزام مستشار نظامی ترکیه از طریق نخجوان رابه شدت ردکرد وآنراعاری ازحقیقت خواند ........................................
،اینال،بتو،نماینده،جدید،سازمان،ملل،رئیس،،شورای،امنیت،نامه،دولت،ایروان، ،توجیه،اقدامهای،تجاوزکارانه،وجوسازی،آسیای،میانه،