شیخ سعید شعبان اعراب رابه کناره گیری ازمذاکره بااسرائیل دعوت کرد # طرابلس - ایرنا 10/02/72 .سیاسی. تلکس 127 شیخ شعید شعبان رهبر حنبش توحید اسلامی لبنان با تاکید بر بیهودگی مذاکرات جاری با رژیم اسرائیل اعراب را به کناره گیری فوری ازاین مذاکرات دعوت کرد ........................................
،طرابلس،،دور،نهم،مذاکرات،واشنگتن،مذاکرات،صلح،خاورمیانه،فلسطین،