۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897797
T T
۰ نفر
باندهای بین المللی اقتصاد آلمان راتهدید می کنند # بن - ایرنا 10/02/72 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 86 باندها وگروههای سازماندهی شده جنائی بین المللی اقتصاد آلمان را تهدید می کنند.
........................................
،روزنامه،اگسبورگر،الگماینه،مرکز،اطلاعات،