۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897795
T T
۰ نفر
کریم اف:افراط گرائی بزرگترین خطری است که ما را تهدید می کند # بن - ایرنا 10/02/72 .سیاسی. تلکس 132 اسلام کریم اف رئیس جمهور ازبکستان در ین گفت انزواگرائی و افراط گرائی به هر شکل بزرگترین خطری است که کشورش را تهدید می کند.
........................................
،آسیای،میانه،آلمان،فرانکفورت،ترالگماینه،مصاحبه،