۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897739
T T
۰ نفر
استقبال اتحادیه عرب از بازگشت جمعی از فلسطینیهای اخراجی # تهران - ایرنا 10/02/72 .سیاسی. تلکس 41 عصمت عبدالمجید دبیرکل اتحادیه عرب ازگامی که رژیم اسرائیل درراه بازگشت فلسطینیهای اخراجی برداشته است استقبال کردولی آنرا غیر کافی دانست.
........................................
،رادیو،مونت،کارلو،گزارش،،اجرای،قطعنامه،799،شورای،امنیت،اخراج، ،فلسطینیها،