۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897727
T T
۰ نفر
یلتسین برگزاری تظاهرات در میدان سرخ را ممنوع کرد # مسکو - ایرنا 9/02/72 .سیاسی. تلکس 52 بوریس یلتسین رئیس جمهور روسیه با صدور فرمانی برگزاری هرگونه تظاهرات و راهپیمایی در میدان سرخ و چند میدان و خیابانهای دیگر شهر مسکورا ممنوع کرد.
........................................
،سخنگوی،مطبوعاتی،