۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897702
T T
۰ نفر
کنفرانس چندملیتی گروه منابع آب خاورمیانه درژنوآغازبکارکرد # وین - ایرنا 9/02/72 .سیاسی. تلکس 276 کنفرانس چند ملیتی گروه کاری منابع آب خاورمیانه با شرکت نمایندگان 40 کشور و بدون حضور سوریه و لبنان در ژنو آغاز بکار کرد.
........................................
،گزارش،،روزنامه،نویه،زورخیر،سایتونک،مذاکرات،صلح،خاورمیانه،اسرائیل، ،اعراب،واشنگتن،