۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897697
T T
۰ نفر
رشد چشمگیر صنایع نظامی آفریقای جنوبی # لندن - ایرنا 9/02/72 .سیاسی.نظامی. تلکس 203 در25 سال گذشته علیرغم ممنوعیت فروش سلاح از سوی سازمان ملل صنایع نظامی آفریقای جنوبی پیشرفت چشمگیری داشته وبصورت یکی ازتولیدکنندگان عمده درآمده است.
........................................
،صادرات،تجهیزات،نظامی،نمایشگاه،نظامی،دکسا،92،هفته،نامه،جینز،دیفنس،،