۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897696
T T
۰ نفر
کمکهای مالی سری به حزب محافظه کار انگلیس # لندن - ایرنا 9/02/72 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 274 بیش از دوسوم مخارج حزب محافظه کار انگلیس درتبلیغات انتخابات پارلمانی توسط منابع خارجی تامین گردیده است .
........................................
،مجلس،،عوام،جان،میجر،نخست،وزیر،11،میلیون،پوند،هزینه،تبلیغات،