۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897649
T T
۰ نفر
جوسازی جدید کنگره آمریکا علیه اسلام مبارز # تهران - ایرنا 9/02/72 .سیاسی.مذهبی. تلکس 123 کنگره آمریکا باترتیب دادن یک سری بحث تحت عنوان خطرات اسلام مبارز حملات تبلیغی خود علیه حرکتهای اسلامی مبارز از جمله جنبش حماس راتشدیدکرد.
........................................
،رابرت،ساتلوف،استاد،موسسه،سیاست،خاورمیانه،رشد،تکنولوژی،ارتباطات، ،هماهنگی،گروهای،اسلامی،خطر،جیم،ساکسون،پیتر،دویچ،نماینده،